Co je PScoat?UV paprsky | viditelné světlo | IR paprsky

 
Microsphere

Mikrosféra

 

 • unikátní moderní termo izolační materiál
 • založený na bázi nanotechnologie a uzavřených mikrosfér
 • plnohodnotné nahrazení polystyrenu a minerální vaty
 • minimalizuje přenosy tepla mezi povrchy
 • se sílou aplikace převážně 1-3 mm
 • šetří místo a hmotnost, možno aplikovat kdekoliv
 • není nutnost mít speciální aplikační tým – aplikace sprejem nebo nátěrem
 • kontrola případných závad zjistitelná pouhým okem, možnost rychlých oprav


Izolace vůči vnějším teplotám 
 

Izolace vůči chladu 
 

Plochy vhodné k pokrytí PSC • Interiéry i exteriéry budov
 • Střechy
 • Stropy
 • Stěny
 • Podzemní patra/suterény
 • Rozvody/potrubí
 • Kovové součásti
 • Zábradlí
 • Fasády
  a další


Unikátní vlastnosti PSC jsou dány především kombinací tepelné vodivosti s hodnotou 0,0324 W/m.K.+ /TRS/ až >92% odrazu veškerého záření

Porovnání klasické izoalce s PSC

Minimálně 10 cm vrstva

PSCoat - 1,5 až 3 mm vrstva


VlastnostiPScoatBěžné izolační materiály
Termo izolační vlastnosti
Stabilní vůči změně teplot a v čase bez ohledu na vlhkost vzduchu. Výkon termoizolace PSC je dlouhodobě stabilní.
Materiál rychle degraduje v souvislosti s vlhkým ovzduším a snižuje tak následně živostnost zařízení pod izolací a jeho termoizolační výkon.
VoděodolnostPSC 250T je hydroizolační – doloženo certifikátem

Tento materiál vstřebává vlhkost z okolí a neumí tedy řešit např. problém koroze díky vznikajícímu kondenzátu
Ochrana před korozíPSC 250T má anti-korozní vlastnosti – doloženo certifikátem
Neumí řešit problém s korozí
Kondenzace - srážlivost vodyPSC 250T umí vyřešit problém s kondenzacíNeumí řešit problém kondenzace a když, tak ve velmi hrubých vrstvách.
UV stabilní
PSC 250T je díky vlastnosti TSR /Total Solar Reflection - s odrazivostí 92% veškerého záření v celém svém spektru/ UV stabilníJe nutná dodatečná ochrana
Náročnost na váhové zatížení a na plochu zařízeníVzhledem k tenké vrstvě aplikace převážně mezi 1-3 mm není povrch aplikací PSC váhově nijak zásadně zatížen a díky této tenké vrstvě nevyžaduje ani velký prostor okolo aplikovaného zařízení.
Vrstva této izolace zabere mnohem větší plochu a při nasáknutí vlhkosti výrazně zvýší svoji váhu a zatíží tak zařízení.
Způsob aplikaceJednoduchá a rychlá aplikace PSC nástřikem, nebo válečkem. V případě menších ploch štětcem.
Složitý proces, který vyžaduje použití několika dílčích složek, aby izolace byla kompletní.
OpravyJednoduchá identifikace závad. Díky tenké vrstvě PSC jsou opravy velmi snadné. V případě nutnosti opravy se daný bod očistí kartáčem. PSC se odstraní a po opravě se znovu lokálně naaplikuje,
Těžko identifikovatelné opravy. Na povrchu izolace nejsou vidět žádné stopy poškození, ale pod izolací může být vážný problém s kondenzací, škůdci a plísněmi. Opravy jsou náročné a vyžadují složitý proces sundání celé izolace a následnou ekologickou likvidaci materiálu .
ŽivotnostPSC má 25-30 let certifikace na životnost materiálu
Krátká doba díky problému s vstřebáváním vlhkosti z okolního prostředí, nebo degradace na velmi horkým povrchu.
Odolnost proti hmyzu, hlodavcům a plísnímDíky tenké vrstvě aplikace PSC a dokonalé adhezi k aplikovanému povrchu, zabraňuje tvorbě plísní, a pohybu hmyzu pod izolacíPod klasickou izolací se může držet hmyz a hlodavci., mohou se snadno vytvářet plísně.
EkologiePSC je ekologický produkt, který je certifikován z hlediska hygieny a je možné jej použít i v potravinářském průmyslu.Složitě ekologicky zlikvidovatelné, finančně náročné. Může mít nepříznivý vliv na zdraví člověka.

Specifické vlastnosti PSC: • schopnost odolat teplotám od -200 do +200 °C
 • může být aplikováno přímo na horké povrchy do +150 °C
 • možno aplikovat vně i zevnitř
 • otěruvzdorné
 • velmi dobrá přilnavost
 • odraz veškerého záření v celém svém spektru (TSR) >92%
 • plnohodnotná náhrada za polystyren, minerální vatu a jiné izolační materiály
 • nanotechnologie na bázi mikrosfér
 • možnost aplikace různých barevných odstínů

 • stálost barvy
 • elastický
 • odolává kyselinám a dalším chemickým sloučeninám (prostředí C4, C5)
 • ochrana před plísní
 • ochrana před korozí
 • ochrana před vznikem kondenzátu
 • UV rezistentní
 • jednoduchá aplikace tvarově složitých povrchů (např. ventily, kohouty...)
 • prevence BOZPO


Atesty/Certifikáty